TSO overseas agent: Slovenia

Mladinska knjiga Trgovina Inc.
Slovenska 29
SI - 1000 Ljubljana
SLOVENIA

Email:
info@mk-trgovina.si
Web:
www.mladinska.com

ITSM Center d.o.o
Cesta v Gorice 1
1000 Ljubljana
SLOVENIA

Call:
+38612425-866
Fax:
+38612425-867
Email:
info@itsm-center.si
Web:
www.itsm-center.si